Covid 19 : Aangepast schema trainingen t.e.m. U19

Vanaf 01/02/2021 heeft Voetbal Vlaanderen een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de Covid-19 regelgeving gebaseerd op de nieuwe regelgeving geïnitieerd door de Belgische overheden. 

Even samenvattend betekent dit het volgende :

 • Trainingen U6 t/m U13 :
  • vanaf 01/02 trainingen in vaste bubbels van max10 spelers (excl. begeleider-trainer) ipv van max 50
  • wedstrijden voorlopig verboden uitgez. oefenwedstrijden in de eigen vaste bubbel van 10 (5 vs 5 )
  • zowel indoor als outdoor is toegelaten maar wel bij voorkeur outdoor
 • U14 t/m U19 (ofte t/m geboortejaar 2002)
  • trainingen vanaf 01/02/2021 toegelaten in vaste bubbels van max 10 spelers (excl. begeleider – trainer)
  • enkel outdoor trainingen zijn toegelaten

Deze nieuwe regelgeving geeft ons de mogelijkheid om de trainingen vanaf de leeftijdscategorieën U13 t.e.m. qua training terug op te starten.

Anderzijds zijn we ook genoodzaakt om de regelgeving binnen onze eigen organisatie voor de leeftijdscategorieën t.e.m. U12 aan te passen aan de nieuwe regels.

We streven ernaar om dit toe te passen vanaf 08 februari  en dan van start te kunnen gaan met de categorieën vanaf U13 t.e.m. U19.

Hoe gaan we dit toepassen in onze organisatie :

De reeds bestaande uitgangspunten waarvan reeds uitgegaan, blijven onveranderd.  Hierbij denken we aan geen gebruik van kleedkamers en douches,kleine bubbels,  geen indoor en mondmaskerplicht voor begeleiders en trainers.

Onze basisdoelstelling is het risico op mogelijke besmettingen te minimaliseren.   Het volledig uitsluiten van het risico is uitgesloten.  Uiteraard zijn we ook gebonden aan de regelgevingen opgelegd door de overheden en de voetbalfederatie.

Op zich gelden binnen KFC Tongerlo al sowieso een aantal basisregels :

Organisatorisch

We beschouwen elke leeftijdscategorie als een zelfstandige bubbel waarbij de basisregel geldt maximum 10 spelers per bubbel.  Indien de groep groter is als 10 spelers zal deze opgedeeld worden in verschillende evenredige bubbels met telkens maximum 10 spelers per bubbel.

De bubbels zullen steeds dezelfde samenstelling behouden.  Wijzigingen zijn enkel mogelijk mits toestemming van de sportieve jeugdcel.
We streven er dus naar om de vaste bubbels doorheen de ganse corona-periode maximaal te behouden, m.a.w. iemand in bubbel 1 blijft de volgende weken ook in bubbel 1.

Elke bubbel zal afgescheiden van elkaar op het toegewezen veld trainen via een aangebrachte afscheiding van bv. potjes. Hierbij zal er getracht worden om deze losse bubbels zo weinig contact met elkaar te laten hebben.
De bubbels per leeftijdscategorie zullen gelijktijdig trainen.
Wisselen van bubbels tijdens de trainingen is ten strengste verboden! 

We voorzien per bubbel een trainer/hulptrainer.
De trainers sturen een bericht naar hun spelers met de vraag wie wenst deel te nemen aan de trainingen (keuze ifv de 1 hobby-wet).
De trainer brengt zijn spelers dan op voorhand op de hoogte over de indeling van de bubbels en deelt hen mee in welke bubbel ze trainen en op welk veld. Bij meerdere bubbels voor zijn categorie zal de trainer hen ook meedelen op welk deel van het veld alsook bij welke trainer/hulptrainer ze zich moeten aanmelden om vermeningen te vermijden.

Organisatorisch gezien gaan we daarvoor de verschillende trainingen op hetzelfde veld met een tussenperiode van een kwartier laten starten en eindigen, zodat er zo weinig mogelijk ouders tegelijkertijd de kinderen zullen ophalen.  Wanneer de kinderen opgehaald kunnen worden, zullen de ouders in de auto moeten blijven wachten op hun kind.

De trainingen zullen plaatsvinden op het B-veld en het E-veld.
Er zal gevraagd worden om de kinderen af te zetten en direct door te rijden.
Indien ouders wensen om aanwezig te blijven tijdens de training (bv. U6), zal dat toegestaan worden mits men in de auto blijft tijdens de training.  Bijv. samenscholingen zoals samen een gesprekje voeren of een sigaretje roken is dan ook niet toegestaan.

Aan de trainers zal gevraagd worden om de ontsmettingsprocedures die voordien al ingevoerd waren binnen onze club, strict na te leven.
Trainers en/of begeleiders moeten verplicht een mondmasker dragen en worden gevraagd de 1,5 m afstandsregel toe te passen.
De trainers zullen ook gevraagd worden om constant een set potjes bij te houden en deze ook steeds volgens de afgesproken regels te ontsmetten voor en na gebruik.  Gebruik van eigen materiaal is ook toegestaan mits ook het naleven van de ontsmettingsregels.

Indien er tijdens de training een bal op het andere deel terechtkomt van het veld mag deze door de andere bubbel niet aangeraakt worden en zal deze door één persoon gehaald worden, waarbij de afstandsregel in acht genomen zal worden.
Op elke trainingsdag zal er een verantwoordelijke aanwezig zijn die toezicht zal houden op de naleving van de regels.

Indien men wenst om een extra training in te richten op bv. een zaterdag, zal dit enkel toegelaten worden indien dit afgestemd en toegelaten wordt door de sportieve staf en op voorwaarde dat een verantwoordelijke toezichthouder kan voorzien worden door het bestuur.

Toezicht naleving regels

Elke dag zal er een verantwoordelijke toezicht houden op de naleving van de regels tijdens de trainingen.  Dit toezicht zal plaatsvinden vanaf het begin van de eerste training tot het einde van de laatste training.   Het niet naleven van de regels kan er toe leiden dat we de conclusie moeten trekken dat de trainingen niet op een veilige manier kunnen plaatsvinden met het schorsen van de desbetreffende training tot gevolg.