Wie zijn we?

Voetbalclub KFC Tongerlo werd opgericht in 1933, en is onder stamnummer 2040 aangesloten bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). KFC Tongerlo ressorteert onder het provinciaal comité Antwerpen en is actief op gewestelijk niveau. Door deze aansluiting bij de KBVB kunnen we deelnemen aan wedstrijden die in onze regio worden georganiseerd. Anderzijds is de club verplicht om de reglementeringen van de KBVB strikt na te leven.

De werking van de voetbalclub wordt gedragen door vrijwilligers. Om de clubwerking, zowel op sportief als op financieel vlak, in goede banen te leiden, is een bestuur opgericht. Daarnaast hebben we een aantal comités die zich specifiek met een bepaalde tak binnen de voetbalclub bezighouden. Voorzitter van voetbalclub KFC Tongerlo is Marc Verlinden, en gerechtigd correspondent (GC) Staf Kempen. Hij is met name de enige officiële contactpersoon van onze club met KBVB.

Om de jeugdwerking een extra dimensie te geven is een team samengesteld vanuit het bestuur samen met een TVJO(Technisch verantwoordelijke jeugdopleiding). Samen met de jeugdtrainers tracht dit team een evenwichtige opbouw van de trainingen te organiseren, aangepast aan de leeftijd van onze jeugdspelers. Elke jeugdploeg heeft een trainer en een afgevaardigde. De trainer verzorgt de begeleiding van de spelers op het sportieve vlak. De afgevaardigde zorgt voor de administratieve taken en verzorgt eveneens de contacten tussen enerzijds spelers en ouders en anderzijds het jeugcomité en bestuur

Wat doen we?

KFC Tongerlo wil zijn jeugdspelers op een gedegen manier opleiden. Een goed contact met de ouders is belangrijk, vooral om hun kinderen te stimuleren, aan te moedigen en de aanwezigheid te optimaliseren. Het jeugdvoetbal is een teamsport met goede en minder goede spelers.

In de begeleiding en opleiding van deze spelers onderdrukken onze trainers hun belangen ten voordele van het individu of de spelersgroep.

Om U duidelijk te maken wat voetbalclub KFC Tongerlo bedoelt met jeugdwerking, worden de
doelstellingen en uitgangspunten hier nader toegelicht.

  • Als sportvereniging hebben we een sociale functie te vervullen.
    Iedere speler(ster) moet de kans geboden worden om maximaal deel te kunnen nemen aan het sportgebeuren.
  • De sportiviteit vinden wij belangrijk en we verwachten van trainers, begeleiders, bestuursleden,
    spelers EN supporters dat ze een positieve ingesteldheid uitstralen.
  • Sportief wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk jeugdspelers uit eigen rangen te vormen die
    kunnen doorgroeien naar het eerste elftal. Hiervoor hebben we een opleidingsplan opgesteld.
  • Ploegresultaten zijn geen doel op zich, de kinderen en het jeugdopleidingsplan staan voorop.

Onderstaande slogan is kenmerkend voor voetbalclub KFC Tongerlo :

 

“ Het kind staat centraal”

“Het jeugdvoetbal is opleidingsgericht”

 

Het nastreven van deze sportvisie is een grote uitdaging.

Deze visie is een continu nastreven van de voetbalclub, waarbij de spelers, ouders en supporters een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

KFC Tongerlo wil een voorbeeld zijn van jeugdwerking op gewestelijk niveau !