Regelgeving

Overzicht van de regels

Elke speler (+12 jaar), DLG en trainers dienen hun eigen mondmasker te voorzien.

Alle geldende reglementeringen zijn ook op de club van toepassing.

 • Heeft u symptomen van COVID-19, blijf dan thuis
 • Bij twijfel kom je niet naar de training/activiteit en contacteer je de trainer. 
 • Contacteer bij ziekteverschijnselen ALTIJD je huisarts
 • Indien er zou blijken dat iemand van uw gezinsbubbel een positieve COVID-19 test afgelegd heeft, gelieve dan onmiddellijk iemand van het bestuur hierover in te lichten.
 • Carpoolen kan mits dragen van een mondmaskers (vanaf U13)
 • Je komt net voor aanvang (max. 15 min) van de training toe en je vertrekt onmiddellijk na de training
 • Kleedkamers en douches zijn beschikbaar op de club (niet HSV), echter raden we aan om thuis te douchen. Bij gebruik van de douches, gelieve deze proper achter te laten. Er mogen maximum 5 personen per kleedkamer.
 •  
 • Club:

  • Ouders begeleiden de kinderen maximaal tot aan de ingangspoort. De kinderen verplaatsen zich zelfstandig naar het veld. Ouders houden zich aan de geldende reglementeringen.
  • Bij aankomst onmiddellijk de handen ontsmetten of grondig wassen. Club voorziet de handontsmetting.
  • Kleedkamers staan ter beschikking. 
  • Spelers brengen hun eigen drank mee in een gepersonaliseerde drinkbus

  HSV:

  • De kinderen verplaatsen zich zelfstandig naar het veld. Ouders houden zich aan de geldende reglementeringen.
  • Bij aankomst onmiddellijk de handen ontsmetten. De trainer voorziet de handontsmetting.
  • Geen kleedkamers ter beschikking.
  • Spelers brengen hun eigen drank mee in een gepersonaliseerde drinkbus
  • Vinden plaats in open lucht. Ploegen die in de tent trainen laten de deuren tijdens de training wagenwijd open.
  • Bubbels van max 50 personen met max 2 trainers/bubbel. Bij trainingen in de tent geldt hier een max van 50 personen tegelijkertijd.
  • Geen ouders/grootouders/supporters toegelaten tijdens de training in de tent. Ouders, grootouders/supporters dienen zich aan de geldende reglementeringen te houden. Training wordt onmiddellijk gestaakt door de trainer als dit niet wordt opgevolgd! Jeugdverantwoordelijke wordt hiervan ook onmiddellijk op de hoogte gebracht om overtreder hierop aan te spreken.
  • Trainers volgen social distancing dwz  houden altijd min 1.5m afstand van hun spelers.
  • Tijdens de training en mits naleven afstandsregels mogen ze maar moeten zij GEEN mondmasker dragen.
  • Tijdens de training zijn alle trainingsvormen toegelaten : duelvorm, wedstrijdjes…  Ondertussen is dit al voor de provincie Antwerpen bijgesteld.  Tot 25 augustus 2020 is enkel contactloos trainen toegestaan.
  • Bal zo weinig mogelijk met de handen aanraken uitz de doelman mits dragen van keepershandschoenen. Bal dus intrappen ipv inwerpen.
  • Trainingsmateriaal moet na de training ontsmet worden. Verantwoordelijkheid ligt bij de trainer. 
  • Spelers ontsmetten zelf hun bal na de training. Ze nemen hiervoor best zelf een doekje of vod mee.