VFV Update

UPDATE CORONAVIRUS COVID-19

Het Coronavirus heeft ons nog steeds stevig in de greep. Voetbal Vlaanderen volgt de situatie op de voet. Via ons blogartikel blijf je altijd up to date van de laatste nieuwe wendingen en beslissingen.

 

MAANDAG 7 DECEMBER

Voetbal Vlaanderen werd geconfronteerd met de recente beslissingen van het Overlegcomité en de Vlaamse sportsector. De eerder geplande competitiehervatting begin januari zal in deze moeilijke tijden moeten wijken voor een nieuwe oplossing.

Na overleg met diverse stakeholders en afweging van verschillende elementen (juridisch, sporttechnisch, organisatorisch, gezondheid,…) nam het Bestuur van Voetbal Vlaanderen in zitting van zaterdag 05-12-2020 de beslissing om voor alle reeksen met stijgen en dalen, enkel de heenronde af te werken. Op basis van dit eindklassement – wanneer alle ploegen eenmaal tegen elkaar gespeeld hebben –  worden kampioenen, stijgers en dalers aangeduid. We bevestigen dat ook in dit scenario de eindrondes niet gespeeld zullen worden. Dit werd bevestigd door de crisiscel van de KBVB die alle geledingen van het voetbal vertegenwoordigt (KBVB, Voetbal Vlaanderen, ACFF en Pro League) op heden. Dit is uiteraard onderhevig aan de maatregelen van diverse overheden i.f.v. de coronacrisis.


DINSDAG 1 DECEMBER

Vanaf 1 december zijn er door de overheid besliste nieuwe maatregelen en protocollen voor de sport in Vlaanderen van toepassing. Deze brengen beperkte versoepelingen voor de georganiseerde sportbeoefening voor personen ouder dan 12 jaar met zich mee.

De voetbalclub kan nu als organisator, voor personen vanaf 13 jaar en ouder begeleide trainingen aanbieden per groepje van 4, inclusief de meerderjarige trainer of begeleider, en mits 1,5 meter afstand te houden. Voorheen kon dit enkel in niet georganiseerd verband.

MAANDAG 2 NOVEMBER

Voetbal Vlaanderen geeft perspectief bij de heropstart van het voetbalseizoen 2020-2021:

 • Stopzetting alle competities tot eind 2020
 • Hervatting onder voorbehoud vanaf de week van 4 januari 2021
 • Geen eindrondes 2020-2021
 • Aangepaste kalender uiterlijk op 1 december 2020
 • Meisjes en jongens tot en met U13

WOENSDAG 28 OKTOBER

Op dinsdag 27 oktober besliste de Vlaamse Regering enkele bijkomende maatregelen m.b.t. onder andere de sportsector.

In het kort besliste de Vlaamse Regering het volgende:

 • Geen sportbeperkingen voor kinderen tot en met 12 jaar (geboortejaar 2008 en jonger).
 • Georganiseerd sporten (in clubs, trainingen, wedstrijden…) is verboden voor 13 jaar en ouder.
 • Sporten kan enkel outdoor in niet-georganiseerd verband voor personen van 13 jaar en ouder.
  • met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
  • of met maximum 4 personen en dat altijd met afstand van 1,5m

Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen besliste in zitting van 28-10-2020 m.b.t. het jeugdvoetbal U6 t.e.m. U13 (indoor en outdoor) het volgende:

 • Trainingen en vriendschappelijke wedstrijden in eigen regio kunnen blijven doorgaan.
 • De officiële wedstrijden worden net zoals alle andere competities (U14 t.e.m. seniores) stilgelegd.

We geven op deze manier onze clubs de kans om trainingen en vriendschappelijke wedstrijden in eigen regio voor hun 5- tot en met 12-jarigen te organiseren. Deze sportactiviteiten kunnen zoals beslist door de Vlaamse Regering in een coronaveilig kader worden georganiseerd. Hierdoor kunnen deze jonge spelers en speelsters zich verder, in een veilige en plezierige voetbalomgeving, ontwikkelen wat in deze moeilijke coronatijden voor het mentaal welzijn van deze kinderen van cruciaal belang is.

VRIJDAG 23 OKTOBER

Het overlegcomité geeft jeugd de kans om te blijven voetballen. Het Overlegcomité heeft vannacht een reeks coronaregels op het vlak van sport in lijn gebracht met alarmniveau 4. Dit heeft ook zijn impact op ons voetbal en de competities. Uiteraard willen wij allen vooreerst ook covid-19 overwinnen.

BELANG VAN #BLIJFSPORTEN

Onze eerste minister, de heer Alexander De Croo en de minister van Sport, de heer Ben Weyts hebben het belang van ‘#blijfsporten’ voor het mentaal en fysiek welzijn benadrukt.

Dit deden eerder ook al de Sportkeuringsartsen, Gezond Sporten en de koepel van Vlaamse sportfederaties. Allen wensen de jeugd blijvend de kans te geven om te mogen sporten.  Aanvullend lezen we in de missie en opleidingsvisie van Voetbal Vlaanderen dat we kinderen de kans willen geven zich verder te ontwikkelen en plezier te beleven.

“VRIJHEID OM TE VOETBALLEN”

We willen de clubs die wel kunnen en willen blijven voetballen deze mogelijkheid gunnen en annuleren we de geplande wedstrijden niet. Indien uw club niet wenst te spelen, communiceer dit dan zo snel mogelijk aan de tegenpartij, de ouders en de spelers. Vriendschappelijke wedstrijden voor jeugdcategorieën (U6 t.e.m. U17) blijven mogelijk, wanneer uw tegenstander in de competitie niet wenst te spelen. Vriendschappelijke wedstrijden voor U19, U21, recreanten, reserven en eerste elftallen zijn vanaf heden voor een maand verboden.

MAANDAG 19 OKTOBER

De corona crisiscel van het Belgisch voetbal, waar Voetbal Vlaanderen deel van uitmaakt, kwam vandaag bij elkaar om de impact van de verstrengde coronamaatregelen te bespreken die afgelopen vrijdag 16 oktober werden aangekondigd door het Overlegcomité van de federale regering.

De beslissing van het Bestuur van Voetbal Vlaanderen van dinsdag 13 oktober (zie onder) blijft van kracht. Dit wil zeggen dat we blijven voetballen van U6 t.e.m. U17.

We verduidelijkten ook de huidige situatie tijdens het webinar over “Voetballen in coronatijden” voor clubmedewerkers, spelers, trainers, bestuurders, vrijwilligers, scheidsrechters, ouders, supporters, … .

DINSDAG 13 OKTOBER

Voetbal Vlaanderen legt competitie seniores stil maar laat jeugd verder voetballen.

Het Bestuur besliste in zitting van 13 oktober na lang beraad, rekening houdende met de mogelijkheden voor onze clubs inzake de praktische organisatie, als volgt:

 • Jeugdcompetities U6 tot en met U17, gewestelijk, provinciaal en interprovinciaal worden verder georganiseerd.
 • Het competitievoetbal seniores stijgen en dalen van 2de afdeling tot en met 4de provinciale, evenals het senioresvoetbal recreatief wordt voor onbepaalde tijd stilgelegd, evenals de competities U19, U21 en de reserven.


MAANDAG 12 OKTOBER

Naar aanleiding van de alarmerende coronacijfers heeft Vlaams minister van sport Ben Weyts in samenspraak met de ruime sportsector beslist om vanaf woensdag 14 oktober voor heel Vlaanderen over te schakelen naar code oranje. De verstrengde maatregelen gelden één maand en worden na de herfstvakantie opnieuw geëvalueerd. “Dat kan ook een motivatie zijn om de verstrengingen nu goed op te volgen”, zegt Weyts. “We kunnen opnieuw versoepelen, als we er eerst in slagen om de cijfers opnieuw terug te dringen”.  

IMPACT OP HET INDOORVOETBAL

De impact van de beslissing is het grootst op het minivoetbal en het futsal. Code oranje betekent concreet dat indoorvoetbal boven de 12 jaar tijdelijk verboden wordt. Outdoor mag iedereen wel verder blijven voetballen, mits het opvolgen van de geldende maatregelen.

DOUCHES EN KLEEDKAMERS SLUITEN

Door de beslissing van de minister moeten ook douches en kleedkamers sluiten. Vandaag baart dit onderdeel van de beslissing ons het meeste zorgen, gezien douchen en warm omkleden vanzelfsprekend zijn in de hedendaagse sportbeleving.

VOETBAL VLAANDEREN BERAADT ZICH

Voetbal Vlaanderen neemt kennis van de beslissing van de minister van Sport. We beraden ons over hoe we de gevolgen van deze beslissingen kunnen oplossen. Het bestuur van Voetbal Vlaanderen zal hieromtrent zo snel mogelijk communiceren.

WOENSDAG 7 OKTOBER

Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen die gisteren werden bekendgemaakt, kondigt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vandaag bijkomende maatregelen aan na overleg met de burgemeesters van de 19 gemeenten. Zo werd beslist dat alle cafés en bars vanaf 8 oktober een maand lang moeten sluiten.

Specifiek voor de sport betekent dit dat alle sportkantines van onze Brusselse clubs oktober moeten sluiten.

DINSDAG 6 OKTOBER

Het Overlegcomité heeft nieuwe maatregelen aangekondigd die vanaf vrijdag 9 oktober ingaan.

Specifiek voor de sport zijn we verplicht om de regels voor de horeca te volgen voor sportkantines. Dit betekent dat er nog maar maximaal 4 personen aan een tafel mogen zitten in clubkantines. Deze regel is ook van toepassing op eventuele tafels die buiten zouden staan.

Verder werd er nogmaals de oproep gedaan om de anderhalve meter afstand te behouden en een mondmasker te dragen.